صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
 • ویژگی های جامعه منتظر ظهور منجی

  بشر از روزی كه پا به عرصه گیتی نهاده در آرزوی یك زندگی اجتماعی خوش و سعادت‌بخش است، و در راه رسیدن به آن تلاش و كوشش می‌كند و همیشه از جان و دل خواستار یك عصر درخشان و اجتماع صالحی است كه ظلم و تعدّی در آن نباشد....

  ادامه مطلب ...
 • امام ، پناه از شیطان

  یکی از مهم ترین شؤون امام علیه السّلام که تأمین کننده‌ی اساسی ترین نیاز ما به ایشان است، ملجأ و پناه بودن امام علیه السّلام است...

  ادامه مطلب ...
 • عرصه‌های مشترک عامه و خاصه در موضوع مهدویّت

  یکی از موارد اتفاقی بین شیعه و اهل سنّت در قضیه‌ی مهدویّت، اتفاق بر اصل آن است. امت اسلامی ـ به غیر از گروهی اندک از غربزدگان و روشنفکر نمایان مانند احمد امین مصری ـ بر این مسأله اتّفاق دارند که ...

  ادامه مطلب ...
 • زن منتظر و منتظر‌پروری

  در طول تاریخ تشیع، یكی از نقش‌های بی‌بدیل زنان، دفاع از ولایت و تلاش برای حفظ این ارزش الهی بوده است، به ویژه در عصر غیبت كه تقریباً امكان ایفای نقش مردان برای دفاع از ولایت، به سبب اختناق شدید، كم‌رنگ بوده است، زنان، فعالانه برای حفظ فرهنگ مهدویت در جامعه نقش آفرینی كرده‌اند...

  ادامه مطلب ...
 • ما بی صاحب نیستیم !

  آقای شیخ حیدرعلی مدرس اصفهانی فرمود: « یکی از مواقعی که من به حضور مقدس حضرت بقیة الله ارواحنا فداه ( یا یکی از اصحابشان ) مشرف شدم و ایشان را نشناختم، سالی بود که اصفهان بسیار سرد شد و نزدیک پنجاه روز آفتاب دیده نمی شد و مدام برف می بارید. سرما بحدی شد که نهرهای جاری یخ بسته بود. ...

  ادامه مطلب ...
علت غیبت و جهل به آن
امامت و غیبت از دیدگاه علم كلام ، علم الهدی سید شریف مرتضی
اما سخن از چرایى غیبت و سبب آن و وجهى كه غیبت را به وسیله آن مى توان نیكو شمرد، بعد از بیان اصولى كه ذكر شد روشن مى باشد.زیرا هنگامى كه به آن روشى كه دو اصلِ عقلى مذكور به آن انجامیدند، دانستیم كه همانا امام در این عصر فقط حضرت حجة بن الحسن ارواحنا له الفداء است و نه جز او و نیز دانستیم كه غایب از دید مردم است و نمى توانیم او را با چشم ببینیم.

مى توانیم نتیجه بگیریم كه او با فرض عصمت و با در نظر گرفتن اینكه تكلیف امامت و رهبرى در او متعیّن گردیده و بر عهده او واجب گردیده است غایب نشده است مگر بخاطر سببى كه اقتضاى چنین غیبتى را داشته و مصلحتى كه انگیزه این پنهان بودن را ایجاد كرده و ضرورتى كه او را به اینگونه نهان زیستى وادار كرده است. اگرچه این وجه و سبب براى ما به شكل مشخص و جزئى و با تفصیلات آن معلوم نباشد . زیرا اینگونه تشخیص و تجزیه و تفصیل، چیزى نیست كه علم و آگاهى قطعى به آن لازم باشد.

سخن درباره غیبت و وجه مشخص و سببِ تفصیلى آن از حیث امكان و عدم امكان یا لزوم و عدم لزوم، مانند آگاهى یافتن به مراد و منظور خداوند تعالى از آیات متشابه در قرآن كریم است كه ظاهر آنها به خلاف چیزى است كه عقل درك مى كند مثلا از ظاهر آنها جبر یا تشبیه و غیر آن فهمیده مى شود كه مخالف با نتایج عقلى علم كلام است.

پس همچنانكه ما و مخالفین ما علم قطعى و آگاهى تفصیلى به وجوه این آیات و تأویل و توجیه آنها را لازم نمى دانیم بلكه همه ما قائل هستیم به اینكه: وقتى ما به حكیم بودن خداوند تعالى علم داریم و مى دانیم كه ممكن نیست به خلاف آن صفات و ویژگیهایى كه دارد خبرى بدهد بطور كلى درك مى كنیم كه براى همه این آیات وجوه صحیح و تأویلات درستى بر خلاف ظاهرشان وجود دارد كه مطابقت با نتایج دلایل عقلى دارد اگرچه ما به شكل تفصیلى نتوانیم به آن وجوه و تأویلات، علم پیدا كنیم. زیرا نیازى به آن نداریم و همین مقدار كه علم اجمالى داریم كه مراد از این آیات خلاف معناى ظاهرى آنهاست و هركدام تأویل و وجهى مطابق با عقل دارد براى ما كفایت مى كند.

به همین ترتیب مى توان گفت كه ما علم دقیق و تفصیلى به سبب غیبت و وجه عدم ظهور حضرت را لازم نداریم و چنین علمى برایمان ضرورت ندارد. بلكه همان علم اجمالى كه ذكر شد در این باره كفایت مى كند. حال اگر خود را به زحمت انداختیم و علیرغم عدم لزومش در آن تحقیق و تدقیق كرده و وجوهى را ذكر كردیم، از فضلِ ما محسوب مى گردد.چنانكه اگر در باب ذكر وجوه آیات متشابه و اهدافى كه در آن هست، به گونه متعیّن و مشخّص بحث كردیم، نوعى فضل و زیادت، از جماعتِ تحقیق كننده ما بشمار مى آید.

حكمت غیبت و جهل به آن
امامت و غیبت از دیدگاه علم كلام ، علم الهدی سید شریف مرتضی

آیا اینكه غیبت در اثر اقتضاى سببى صحیح و با انگیزه حكمتى خاص، پیش آمده باشد، از نظر شما ممكن است یا ممكن نیست؟
اگر گفت: من آن را ممكن مى شمارم.گفته مى شود: اگر آن را ممكن مى شمارى پس چگونه وجود غیبت را دلیل بر عدم وجود امام زمان گرفتى؟ با اینكه ممكن است سببى براى غیبت او در كار باشد كه هیچ منافاتى با وجود امام ندارد و تو به این امكان عقیده دارى.آیا این منطق همانند منطق كسى نیست كه دردمندى كودكان صغیر را بهانه اى براى نفى حكمت خداى تعالى كه آفریننده هر چیز است مى شمارد؟ در حالیكه بر حسب عقیده خود او ممكن است سببى و وجهى صحیح براى دردمندى آنان باشد كه هیچ منافاتى هم با حكمت خداوند ندارد.

و آیا با منطق كسى مطابقت ندارد كه به ظاهر آیات متشابه قرآن استناد كرده و خدا را شبیه اجسام مادى و خلق كننده فعل بندگان مى پندارد؟ در حالیكه بر طبق عقیده خود او ممكن است این آیات داراى وجوه و تأویلات درستى باشند كه هیچ منافاتى با عدالت و توحید و نفى تشبیه درباره خدا ندارد. اما اگر گفت: قبول ندارم كه براى غیبت سببى و علّتى صحیح و موافق با حكمت الهى وجود داشته باشد، و چگونه معتقد به چنین امرى باشم در حالیكه خود غیبت را دلیل بر نفى امام غایب مورد ادّعاى شما مى دانم؟

گوییم: این جمود و تحجّرى شدید است در باره چیزى كه امكان احاطه علمى به آن وجود ندارد و بر امثال آن علم قطعى حاصل نمى شود.

تو از كجا گفتى: كه ممكن نیست براى غیبت سببى صحیح كه اقتضاى آن را داشته باشد موجود باشد؟!

و كیست آنكس كه احاطه علمى همه جانبه به همه اسباب و اغراض داشته باشد تا وقتى مجموعه آن اسباب و انگیزه ها را منتفى دید حكم قطعى به انتفاى غیبت كند؟!

و چه فرقى است بین تو و بین كسی كه مى گوید: ممكن نیست كه آیات متشابه داراى وجوه صحیحى باشند كه مطابقت با دلایل عقلى داشته باشد بلكه باید همانطور كه اقتضاى ظاهر آن آیات است مورد قبول قرار گیرد؟!

اگر گفتى:فرق بین من و بین آنكه ذكر كردید در این است كه من مى توانم وجوه این آیات متشابه و معانى صحیح آن را ذكر كنم در حالیكه شما از ذكر كردن سبب درستى براى غیبت ناتوان هستید.

گوییم: این تعارض را در مقابله با كسى آوردیم كه عقیده دارد: كه به علم تفصیلى و یقین قطعى نسبت به وجوه آیات متشابه در قرآن نیازى نداریم و اگر كسى به ذكر این وجوه پرداخت از باب فضل و زیادتى داو طلبانه است. و همین مقدار كه علم به حكمت خداوند تعالى كه قدیم است داشته باشیم و بدانیم كه ممكن نیست از خودش به خلاف واقع خبر دهد، كفایت مى كند.

و معارضه بر این گونه نظر، گاهى معارضه اى لازم و مستقر است.

درباره وبلاگاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...

نوای مهدوی

این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات